O FIRMIE

 

  Trade - met zajmuje si? skupem przetwarzaniem i sprzeda??? z??omu stalowego oraz metali kolorowych na terenie województwa pomorskiego. Wspó??pracujemy z wi?kszo??ci? odlewni i hut na terenie naszego kraju,dzi?ki czemu jeste??my bardziej konkurencyjni cenowo.to co nas wyró??nia na tle konkurencji to to ze jeste??my firm? rodzinn? co pozwala nam na traktowanie ka??dego klienta indywidualnie.

 

DANE FIRMY

Przedsi?biorstwo Handlowo Us??ugowe
,,TRADE-MET’’Damian Juda


ul.Przemys??owa 4a
83-110 Tczew

NIP: 593 227 67 43
Numer konta: Bank Millenium
46 1160 2202 0000 0000 7735 4760