Oferta

Firma Trade – Met skupia swoją działalność na odzyskiwaniu, sortowaniu i przygotowywaniu do recyklingu metali, odpadów poprodukcyjnych, papieru, akumulatorów itp. Firma odbiera różne rodzaje złomu:

  • złom stali nierdzewnej;

  • złom stali węglowej;

  • złom metali kolorowych.

Trade – Met oferuje klientom bardzo bogatą ofertę zawierającą szeroki asortyment urządzeń, kontenerów i pojemników, służących do zbierania oraz segregacji materiałów żelaznych i nieżelaznych. Nasza firma stara się zapewniać swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Gwarantuje usługę odbioru materiału własnym transportem przy użyciu wyspecjalizowanych samochodów ciężarowych. Odbierane przez jednostkę odpady
z metali żelaznych i nieżelaznych są transportowane do siedziby firmy a tam składowane. Złom jest następnie sortowany oraz przetwarzane w taki sposób, aby móc sprzedać je hutom stali i producentom metali. Stal jest cięta na odpowiednie wymiarowo fragmenty, a następnie umieszczana w kontenerach lub pojemnikach w celu dalszego transportu do hut, gdzie poddawana jest powtórnej przeróbce na wyroby stalowe.

Chcąc sprostać wciąż rozwijającej się branży recyklingu firma wprowadziła kompleksowy system odbioru odpadów.